09 Thg 8

Không khí là một trong những yếu tố chính quan trọng quyết định nên sự sống không chỉ của con người mà của toàn bộ sinh vật, và dĩ nhiên, động thực vật cũng nằm trong số đó. Chính...

Xem thêm
06 Thg 8

Bất cứ ai đã trồng cây trong nhà kính cũng nhận thức được những thách thức liên quan đến việc không khí được chuyển vào ra và ở bên trong cấu trúc nhà kính. Hầu hết các nhà kính...

Xem thêm